zoekplaatjes

Ja het begint op spam te lijken, maar delen wordt opnieuw zeer gewaardeerd!

Inmiddels definitief per aangetekende brief is ons de huur opgezegd! Eind oktober moeten we er echt uit zijn!

Het zal alom bekend zijn dat wij onze woning aan de Klaphekstraat 1A moeten verlaten. De kerk met bijbehorende opstallen wordt/is verkocht. In oktober is het over en uit hier. Los van waar wij ook terecht komen, zullen wij er alles aan doen om onze hobby en passie, maar ook inkomen, veilig te stellen. Daartoe zijn wij met een forse upgrade van Hondenheuvel bezig. Mogelijk gemaakt door fantastische sponsoring van sympathisanten. Echt geweldig!

Tot half april stoppen we nu alle tijd en energie in de upgrade van hondenheuvel. Dus; al komen we in ‘n krot of flatje te wonen, “de Uitwaaiers” gaan absoluut door. Weer of geen weer: voortaan kunnen we goed verblijven op Hondenheuvel.Belangrijkste vraag blijft:

Wie o wie weet er mogelijk een woning voor ons. Antikraak of leegstandswet is geen probleem, maar bij voorkeur minimaal 5 jaar. Vanaf April gaan we weer volop de boer op om een andere woning te zoeken, en vragen ook maar weer uw hulp, met ons mee te zoeken. Het hoeft geen luxe huis te zijn als er maar redelijk in gewoond kan worden. We hopen binnen de gemeente grenzen van Beuningen te kunnen blijven. Daar hebben we zoveel goeds opgebouwd met onze klanten en bekenden.

Op verzoek van sympathisanten en “tipgevers” hebben we de volgende opties op ‘n rijtje gezet;

Kopen is voor ons niet mogelijk maar een redelijke huurprijs is, afhankelijk van de mogelijkheden, zeker wel op te brengen. Feitelijk zijn we geholpen met elk huisje, en we weten ook wel dat we weinig te eisen hebben.

Maar de onderstaande opties, geven een indruk van waar we met voorkeur naar op zoek zijn:


Optie 1: Een kleine woning met beperkte tuin. (liefst geen tussenwoning) Deze optie is zeker welkom maar dan moeten we wel onze service flink veranderen en zou de volgende situatie gelden voor wat betreft de uitlaatservice:

Honden halen tussen 08.00 en 09.00 uur. Verblijven op Hondenheuvel, en weer thuis tussen 13.00 en 14.00 uur. Er is dan helaas nog maar zéér beperkt dag-, meerdaagse en vakantieopvang mogelijk!


Optie 2: Bij voorkeur een vrijstaande woning, liefst met flinke tuin, grond of grasland er omheen. In dat geval kan in principe onze service blijven bestaan zoals het nu is, of zelfs worden uitgebreid. Een woning of boerderijachtig iets met rondom wat tuin of grasland zou echt geweldig zijn. Ergens achteraf is geen probleem.


Optie 3: Er is echter nog een, voor ons zeer bruikbare, optie:

Heel goed ook, zou een flinke loods op een verhard terrein ons passen. Mits er ook woonfunctie op zit. We kunnen dan indoor en outdoor de honden hun vertier geven. Bovendien zou het onze onze droom, een hondenhotel, wellicht mogelijk maken. De honden verblijven deels op dit terrein maar gaan er in principe altijd uit naar ravotterrein hondenheuvel en een enkele keer naar een ander uitlaatgebied.


Algemeen:

De gemiddelde woningen via makelaars blijken niet geschikt, en met name bij het woord “honden” is de woning al niet meer voor ons.  Jeroen kan een waardevolle taak en dagbesteding hebben met, indien nog van toepassing, de thuishonden. Als de afstand naar Hondenheuvel niet al te ver is, kan hij er ook nog naar toe met de fiets of scootmobiel.

Duim of zoek je met ons mee?