zoek huis

Hallo allemaal,

Alvorens ons alternatieve programma “definitief” aan te passen aan onze, nu nog, onzekere woonsituatie, willen we al onze bekenden en klanten nog een keer vragen of er misschien nog initiatieven of mogelijkheden gaande zijn om ons met de zoektocht te helpen. Het is nu namelijk wel heel kort dag aan het worden.

Met absolute dank, nogmaals voor jullie sympathiserende initiatieven en ondersteunende acties, heeft dit helaas nog niet tot bruikbaar resultaat geleidt. Dat is ook erg moeilijk gezien de huidige overspannen woningmarkt. Ook alles wat wij zelf probeerden is op niks uitgelopen.

ATTENTIE! Inmiddels is het definitieve programma per 1 oktober bekend!

>>>PROGRAMMERING<<<

Tenzij er nog betere oplossingen denkbaar zijn, zullen we nu elke aanbieding moeten accepteren, hoe tijdelijk of beperkt ook. Immers we moeten deze woning verlaten en ook de hondenbaasjes moeten tijdig weten waar ze op moeten rekenen.

Inmiddels is ons “definitieve” programma online en gaat per 1 oktober in/ Het is geheel gebaseerd op de, overigens fantastische, mogelijkheden van speeltuin Hondenheuvel. U kunt er van op aan dat we blijven zoeken naar een situatie zoals u van ons gewend bent, dus waar misschien ook weer meerdaagse en/of vakantieopvang mogelijk is.

Wij blijven hopen op een wonder, maar ziet u nog kansen of heeft u nog een idee, dan horen we dat graag van u.

Hartelijke groet,

Margot en Jeroen.