Uw huissleutel

Als uw hond mee gaat in onze uitlaatservice en u (of een vervanger) bent daarbij niet thuis, dan is het nodig dat wij een sleutel van uw huis hebben. 

Deze huissleutel verklaring vervangt eventueel eerdere versies, wordt niet meer in papieren vorm uitgereikt, Bij ontvangst van uw sleutel komt dit op uw persoonlijke pagina te staan. Bij teruggave van uw sleutel vragen wij u dit te bevestigen of een handtekening te zetten op een geprinte versie.Honden-uitlaatservice “De Uitwaaiers” verklaart dat zij een huissleutel heeft ontvangen van:

 

Mevrouw/Meneer:       

Adres:

Postcode: 

Plaats: 

op dd:                heeft ontvangen en verklaart tevens dat zij deze sleutel;

  • niet zal dupliceren.
  • niet zal voorzien van adres.
  • niet zal afgeven aan derden.
  • zorgvuldig zal bewaren.
  • in elk geval bij zich draagt op de dag(en) waarop de hond uitgelaten moet worden.
  • alleen zal gebruiken ten behoeve van het uitlaten van de hond.
  • onmiddellijk terug zal geven als de eigenaar hierom vraagt, waarna deze verklaring automatisch beëindigd wordt tenzij andere afspraken gaan gelden.
  • alleen voor dat gedeelte van de woning gebruikt welke nodig is voor het ophalen, thuis brengen en eventueel verzorgen van de hond.

 Bij verlies of diefstal van de huissleutel zal “De Uitwaaiers” de eigenaar hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.

  • “De Uitwaaiers” kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg hiervan.


Ingeval u de sleutel van ons terugontvangt is een handtekening van u nodig of bevestiging per e-mail.

 

DD. terugontvangen sleutel:

Naam en handtekening van de ontvanger: