Uw huissleutel

Als uw hond mee gaat in onze uitlaatservice en u (of een vervanger) bent daarbij niet thuis, dan is het nodig dat wij een sleutel van uw huis hebben. 

Deze huissleutel verklaring word niet in papieren vorm uitgereikt.

De ontvangst van uw sleutel komt op uw persoonlijke pagina te staan. Teruggave van uw sleutel volgt direct op uw verzoek, of als uw hond niet meer in service komt.Honden-uitlaatservice “De Uitwaaiers” verklaart dat zij op dd;        een huissleutel heeft ontvangen van:


en verklaart tevens dat zij deze sleutel;

  • niet zal dupliceren.
  • niet zal voorzien van adres.
  • niet zal afgeven aan derden.
  • zorgvuldig zal bewaren.
  • in elk geval bij zich draagt op de dag(en) waarop de hond uitgelaten moet worden.
  • alleen zal gebruiken ten behoeve van het uitlaten van de hond.
  • onmiddellijk terug zal geven als de eigenaar hierom vraagt, waarna deze verklaring automatisch beëindigd wordt tenzij andere afspraken gaan gelden.
  • alleen voor dat gedeelte van de woning gebruikt welke nodig is voor het ophalen, thuis brengen en eventueel verzorgen van de hond.

 Bij verlies of diefstal van de huissleutel zal “De Uitwaaiers” de eigenaar hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.

  • “De Uitwaaiers” kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg hiervan.