team informatie

Hoi allen…. dank voor je input. Laat dit het begin zijn van regelmatig “overleg” in de hoop dit ooit op een terrasje met borrel en nootjes te kunnen doen. Liefst zonder mondkapjes, dan kunnen we elkaar eindelijk weer eens zien. We willen hierbij graag algemeen reageren op wat er is binnengekomen;

1: AANTAL VRIJWILLIGERS: “Ik wil me nuttig voelen en heb nu het gevoel dat ik dat nu te weinig ben”.

Ja dat is voor ons ook een groot dilemma. Ook hierin speelt de Coronabeperking een rol omdat het aantal vrijwilligers gebaseerd is op ook rondjes met de hondjes en hond op schoot binnen de instelling. Helaas is dat nog steeds beperkt. Maar om nu vrijwilligers af te zeggen is vreemd vinden we, want we zijn juist blij dat jullie er zijn. Straks ben je weer van groter nut als de beperkingen ooit nog worden opgeheven. De ochtenden zijn en blijven zeker ook in de toekomst het moment waarop we jullie het hardst nodig hebben.

Overigens waarderen we zeer het initiatief om met de honden een keer naar het brokjesbos te gaan. Ook willen we de wip weer een plek geven waar je met ‘n individuele hond wat kunt oefenen.

2: PLANNING EN ROOSTER. Het invullen van het rooster is nog erg veel werk (door het gebruikte systeem). Er wordt nog gezocht dit te vereenvoudigen. Nu we het druk hebben met de upgrade van Hondenheuvel, boekhouding/administratie en huisvesting, duurt het soms wat langer voor we de diensten op de juiste manier kunnen invullen of worden er fouten gemaakt. Excuses hiervoor. Maar ik (Jeroen) wil vragen als je een onjuiste invulling ziet, of je mist iets, dit even snel met mij te appen. (ook al heb je dat misschien al een keer gedaan).

3: GROEPSAPP EN INFORMATIE VOORZIENING: wij gaan de groepsapp opnieuw bekijken en er voor zorgen dat alle algemene informatie bij iedereen terecht komt. Het is nooit onze bedoeling informatie aan iemand te onthouden. Mocht het daar soms de schijn van hebben, dan is nooit persoonlijk bedoeld.

4: KOMENDE TIJD INZET VRIJWILLIGERS: we hopen dat je blijft komen op met name de ochtenden. Als we weer “op pad” kunnen zijn jullie echt nodig. Afhankelijk van wat en waar we komen te wonen na uiterlijk oktober, kan het zijn dat er nog grotere wijzigingen komen in de uitlaatservice en dagopvang. Dat is nu nog niet te zeggen. Zeker weten is dat we vanaf half april voortaan in principe het hele jaar op honden heuvel (kunnen) zijn. In overleg met Margot kun je afspreken welke middagen je kan/wil komen.

5: ANDERE VRIJWILLIGERS LEREN KENNEN: Ja dat is haast niet mogelijk als we zo beperkt met elkaar op het veld zijn. Als je in de gelegenheid bent op een ander moment even langs te komen, zie je ook de anderen. We zouden nu geen betere oplossing weten.

6: REGELTJES, GEWOONTES MEER INFORMATIE EN TAKENVRIJWILLIGERS: Er is met name in het begin behoefte aan meer informatie over de verwachtingen en taken van vrijwilligers. Ook is de wens geuit regels en werkwijze duidelijk te maken. Dat snappen we beslist en zullen zeker ook kijken of we in de informatievoorziening duidelijker kunnen zijn. Echter, zonder dit af te willen schuiven, werkt het beter als je “gewoon” mee komt draaien en je laat meenemen door de andere vrijwilliger. Dan is het ook wat makkelijker het werk op jouw eigen manier te doen.

7: INRICHTING HONDENHEUVEL: De upgrade is in volle gang maar kost even wat tijd. Het wordt prachtig maar pas half april is het klaar. Het terrein zal mogelijk net zo worden als in Oeffelt, dus beschadig gras en bij nat weer modderig. Ook zullen de honden (mogen)graven. Voor wat betreft de rennende honden en de terrein ongelijkheid: Let goed op je zelf, om kwetsuren te voorkomen!

9: AUTO: We kopen waarschijnlijk een andere bus want deze is bijna op. De kleine auto rijden we op, of tot er te hoge kosten aan komen dan gaat ie er uit. Het is te duur om twee auto’s te rijden. Dat heeft consequenties voor de logistiek maar dat gaan we inrichten op het moment dat het zover is.

10: HUIS: We doen eerst nu de upgrade van Hondenheuvel afronden, en vanaf half april gaan we vol gas op zoek naar een andere woning. We hebben echt geen idee waar of hoe we terecht komen maar komt tijd komt raad. In het slechtste scenario zal de uitlaatservice een forse wijziging ondergaan. Maar hondenheuvel gaat door.

11: BELONING HONDEN: we hebben een tijdje de beloning voor de honden aan banden gelegd vanwege ratten. Het rattenprobleem blijven we communiceren met de zorggroep. Als je de evt. voedselbeperkingen van de individuele hond in de gaten houdt is er geen probleem de honden naar eigen goeddunken te belonen. Pas wel altijd op dat eten en brokjes, snel tot “agressie” (voedselnijd) kan leiden.

12: ELEKTRA: We gaan serieus in overleg met de zorggroep om te kijken of we aan een vaste elektra aansluiting kunnen komen. Dit zullen we zelf moeten betalen, maar het is zeker in de nieuwe situatie met hondenheuvel noodzaak. Het aggregaat is te omslachtig en moeilijk. Als het in orde is zou het maar zo kunnen dat we steeds koffie hebben… (geen appelflappen).

13: SOCIAAL PROJECT: Er is een vrouw die uit sociale overwegingen hondjes opvangt van mensen die ziek of erg oud zijn. Die vrouw doet dit gratis of voor weinig. Deze “Wilma”, heeft gevraagd om gebruik te mogen maken van hondenheuvel. Dit mag van ons en Wilma mag doordeweeks dagelijks van 13.00 tot 14.00 uur ons veld gebruiken. Voorlopig als proef en onder wat voorwaarden. Je kunt haar dus tegenkomen op enig moment.

Graag horen we, of we compleet genoeg jullie opmerkingen hebben meegenomen in deze samenvatting. Blijf ons benaderen met op en aanmerkingen dat blijft iedereen op de hoogte.

 

Lieve groet,

Margot en Jeroen