Staartjes

Deze staartjespagina is, via uw pagina, vervallen. 

Belangrijke klantinformatie (bericht of pagina) wordt u voortaan per app verzendlijst toegestuurd. We respecteren het als u van deze verzenlijst af wilt. Laat het ons dan even weten.

Informatie voor de individuele klant/hond sturen we u voortaan via de “groepsapp”. 

Staartjes wordt spoedig een openbare rubriek waar iedereen op kan kijken.

Daarnaast is er binnenkort een Agenda per maand: korte mededelingen. Bereikbaar via onze site en via Facebook.