Staartjes

In vervolg op onze nieuwsbrief van november j.l. krijgt u in voorkomende gevallen een “staartje” ‘n kort nieuwsbericht op datum.(Staartje 5-03-2019)

Ons beleid inzake algemene gezondheid van de hond is bijgesteld. 

We houden voortaan de ontlasting nog beter in de gaten. Bij twijfelachtige “kwaliteit” krijgt u een app evt. met foto. Als het de volgende keer/dag niet is verbeterd, gaat de hond in ‘n separaat uitlaatprogramma en zoeken we contact met u voor overleg. 

Ons advies zal altijd zijn: overleg met uw dierenarts. 

Onze adviezen voor bvb. preventieve medicatie komen tot stand in overleg met dierenartsen van de Waalsprong in Lent. Wij gaan echter nooit op de stoel zitten van ‘n dierenarts.

We nemen onze verantwoordelijkheid naar de gasthonden serieus, dat heeft u ook al gemerkt. Binnen onze service doen wij wat we kunnen aan zorg, preventie, ontsmetting en reiniging in en om het huis en bij het transport.

Als we dergelijke “strijd” net als nu gezamenlijk blijven aangaan waaien de beestjes nog lang en gelukkig uit.Update 4 maart en afsluiting van dit onderwerp: 

Eigenlijk hebben alle baasjes het gerezen gezondheidsprobleem voortvarend aangepakt. Dan merk je ook de verschillende benaderingen van Dierenartsen. Ook onze verantwoordelijkheid nemen we uiterst serieus en treffen alle maatregelen die nodig zijn. Dit “staartje” sluiten we hierbij af maar komen binnenkort met een nieuw bericht over het toekomstig beleid op dit soort punten. Het blijft wenselijk dat u samen met uw Dierenarts bekijkt hoe dit voor uw hond het best kan worden aangepakt.

(Staartje 1-03-2019) Dit bericht wordt tot en met dinsdag 4 maart geactualiseerd. Daarna wordt het afgerond. Dank voor ieders medewerking.

Ontlasting van de honden.

Al meerdere malen schreven wij over de wenselijkheid ontlasting van uw hond te controleren. Dat zegt namelijk veel over de hond maar u ziet dan ook eerder als er bvb. diarree is. Dergelijke slechte ontlasting komt nog al eens voor bij elke hond, en hoeft geen probleem te betekenen. Bij de honden die door ons geconstateerde slechte ontlasting (diarree) hadden hebben we dat doorgaans aan u gemeld.

Nu bij een van de honden Giardia geconstateerd is, moet er beslist gehandeld worden:

Neem contact op met uw dierenarts voor overleg want:
-Het is dringend gewenst uw hond te laten testen op Giardia en een behandeling te starten als daar aanleiding voor is.
-Alle honden die via/bij ons met elkaar in contact zijn moeten per direct een basisbehandeling krijgen tegen Giardia. Daar is een kuurtje voor.
-Benches en slaapmatjes moeten steeds afdoende gereiningd worden. Ook de “broek” van de hond (kont en achterhand) moet een paar dagen worden schoongehouden.

Laat u door uw dierenarts informeren over deze, ook preventieve, behandelingen. Wacht er echter niet te lang mee.

Voor de honden die wij op dit moment in vakantieopvang hebben starten wij per direct een preventieve behandeling. Voor de benodigde medicatie sturen we u een Tikkie of banknummer.

Belangrijk is nog het gewicht van uw hond te weten dus geef dat even aan ons door als dat lukt.

Deze actuele problematiek zal wel per direct gevolgen hebben voor honden waar wij, ook in de toekomst, diarree bij constateren. Wij zullen eerder en duidelijker bij u aan de bel trekken en veel minder lang wachten met maatregelen. Als er iets opvalt nemen we direct contact met u op voor overleg, zodat we samen kunnen bekijken wat te doen. Maar ook opnieuw willen we u vragen melding te doen van slechte ontlasting bij uw hond.

Paniek is in het geheel niet nodig, snel en juist handelen wel.(Staartje 29-11-2018)

Om organisatorische redenen, kosten en tijdsdrukte van de haal en brengservice, zijn de Uitwaaiers vanaf 1 januari 2019 genoodzaakt enkele (beleids)wijzigingen door te voeren. Voor ‘n enkeling kan dat een kleine prijsverhoging tot gevolg hebben.

Wandelkaarten alleen nog verkrijgbaar per:
10 stuks € 130,= (dus per wandelkaart verhoging van € 1,=)
20 stuks € 240,= (dus per wandelkaart geen verhoging)

Dagkaarten alleen nog verkrijgbaar per:
10 dagkaarten € 165,= (geen prijverhoging)
20 dagkaarten € 300,= (geen prijsverhoging)

Alle honden die op wandelkaarten van onze service gebruik maken worden voortaan gehaald voor de grote ochtendwandeling, en na deze wandeling ook weer thuis gebracht. Vaak gingen honden, om diverse redenen, eerst nog met ons mee naar huis en dat kunnen we helaas niet meer doen. Uitzondering hierop zijn de uitlaathonden die duidelijk binnen de grenzen van Beuningen, Winsen en Ewijk wonen. Dat wordt afzonderlijk met u gecommuniceerd.

Hoewel onze uitlaatservice kleinschalig van karakter blijft is het door drukte met enige regelmaat toch nodig om 2 uitlaatrondes te doen. Het kan betekenen dat wij uw hond in dat geval later ophalen’. U krijgt daarvan de avond te voren een app-je.(Staartje 26-11-2018)

Betaling voor de aankoop van onze servicekaarten:

Om administratieve redenen kunnen onze servicekaarten voortaan alleen nog via de site bij Tarieven (paylinks) of via onze bankrekening NL 47 ABNA 0456870490 worden betaald. We kunnen u ook een zg. Tikkie sturen waarmee u direct een overeengekomen bedrag via Ideal kunt betalen.

Op het moment dat uw laatste kaart in zicht komt sturen wij u tevens de link naar uw persoonlijke pagina waarop ook de afschrijving van de kaarten is bijgehouden. U kunt dan verder zelf de keuze maken voor uw aankoop van nieuwe kaarten en de manier waarop u wilt betalen.