Staartjes

Staartjes zijn steeds korte berichten over belangrijke aandachtspunten.

ATTENTIE!

(herhaling staartje 16-09-2019)

Vakantieweek Margot en Jeroen:

Met alleen onze eigen honden gaan we van 15 t/m 22 november met vakantie en kunnen daarom geen gasthonden opnemen…

Wij willen u vragen om voor die dag/week tijdig een andere oplossing te zoeken!(staartje 17-09-2019)

Opnames TV Gelderland bij Hondenheuvel:

Woensdagochtend 18 september tussen 10.00 en 12.00 uur komt TV Gelderland opnames maken van het complete project Hondenheuvel. Zowel het veld met de honden op zich als aan de ZMW zorg kant bij en in de woningen.

Het zou gaan om een item voor Gelderland helpt, waarbij ook aandacht besteed zal worden aan de werving van vrijwilligers. De uitzending is onder voorbehoud op 29 september maar dat kan altijd wijzigen.

Is uw hond bij ons op het veld dan wordt deze mogelijk ook in beeld gebracht en heeft u daar bezwaar tegen horen wij het graag.(staartje 16-09-2019)

Vakantieweek Margot en Jeroen:

Dag hondjes, dag baasjes… Het was ons het jaartje wel zeg… Nou ja soms heb je dat zo… en, hoewel het eigenlijk nooit kan, zijn we er nu zelf hard aan toe ‘n weekje weg te gaan.

Met alleen onze eigen honden gaan we van 15 t/m 22 november met vakantie en kunnen daarom geen gasthonden opnemen…

Wij willen u vragen om voor die dag/week een andere oplossing te vinden de honden te plaatsen. We hopen dat dit lukt.

Als het niet lukt een oplossing te vinden vragen wij onze vrijwilligers een oplossende rol te spelen in de service van die week.

Graag horen we per omgaande van u.(staartje 15-09-2019)

Vrijwilligers Hondenheuvel/de Uitwaaiers:

Geachte baasjes… de komende tijd zal bij het ophalen van de honden in elk geval één van onze vrijwilligsters worden ingewerkt.

Samen met Margot wordt uw hond dan opgehaald door Bea Beijers en in deze situatie komt er dus nog iemand van de Uitwaaiers in uw woning om de hond op te halen.

Bea is vanaf het eerste begin van Hondenheuvel een van de zeer gewaardeerde vrijwilligsters en is meerdere dagen per week bij ons aan het werk.

Verder zult u in de communicatie, en wellicht ook dagelijkse praktijk kennismaken met:

Astrid Cleijnen en Daphne Hoogeveen, eveneens zeer gewaardeerde en vanaf het eerste uur betrokken vrijwilligsters, welke meerdere dagen in het project aan het werk zijn.

 (staartje 8-09-2019)

Beperking rij-afstanden voor uitlaatservice:

Echter: Voor de honden die op dit moment al met de regelmatige uitlaatservice mee gaan, veranderd er niks. 

Met ingang 9 september 2019 rijden we voor onze uitlaatservice helaas niet meer op Wijchen en Nijmegen. Het kost ons zoveel tijd (per dag haast wel ‘n uur) om een hond op te halen en weer thuis te brengen. Het is bovendien in verhouding met onze kaartprijs te duur. Ook voor de honden de we al aan boord hebben duurt de rit vaak te lang.

Toen we nog in de Uiterwaarden liepen rond Niftrik en Balgoij, was het een heel logische route, maar dat is voorbij door o.a. vervelende invloeden en onbegrijpelijke (Gemeentelijk?) beperkingen aldaar. We hebben nu een prachtig eigen veld, alias “pretpark” waar de honden volledig tot hun recht komen, maar dat is in Ewijk.

Het blijft wel altijd mogelijk om uw hond zelf te brengen en te halen natuurlijk.

Ons logistieke servicegebied ligt nu bij Ewijk, Beuningen en Winssen. Bij twijfel kunnen we in overleg over de haalbaarheid van een bepaalde afstand.

Tussenoplossingen zijn niet ondenkbaar.(staartje 7-09-2019)

Niet gecastreerde reuen:

Met alle respect voor de natuur, zorgen de niet geholpen reuen voor steeds meer onrust in onze dagelijkse roedels. Ze plassen vrijwel onafgebroken binnen en buiten overal tegenaan en zelfs over elkaar heen. Maar ook het “rijgedrag” loopt bij de meeste echt de spuigaten uit. De reuen zelf hebben daar zeer zeker last en onrust van, maar bezorgen ook onze overige gasten te veel onrust en overlast.

Nu er ook reuen over de hekwerken beginnen heen te springen als ze naar een bepaald teefje of geurtje willen is voor ons het moment daar dat we maatregelen moeten nemen. We hebben nou eenmaal een grote verantwoordelijkheid naar al onze gasten.

Per direct nemen we GEEN NIEUWE aanmeldingen meer op van reuen waarvan de baasjes niet het plan hebben tot (al dan niet chemische) castratie over te gaan. We hebben het een hele tijd aangezien en geprobeerd, maar het is echt een groot probleem. Bij veel uitlaatservices worden reuen zonder meer geweerd als ze niet geholpen zijn. Natuurlijk ligt dat in beginsel anders bij puppy’s, en daar willen we dan afspraken over maken.

Reuen die we al in service hebben worden weliswaar goed verzorgd en uitgelaten maar, indien nodig, gesepareerd al dan niet met andere reuen. Reuen die over hekken springen gaan niet meer mee naar Hondenheuvel maar worden, indien mogelijk, afzonderlijk uitgelaten.

Tot nog toe wilden wij geen advies geven de reuen te laten helpen. Maar nu willen we u vragen dat toch beslist te overwegen. Wij respecteren het als u uw eigen redenen heeft om niet te castreren maar het zal vrijwel zeker beperkingen geven voor uw hond.

Wij weten dat u hier in de thuissituatie vrijwel geen last van heeft, maar onze honden vormen elke dag weer een roedel en daar heeft de natuur duidelijk andere regels.

Indien gewenst willen we u in een persoonlijk gesprek graag informeren over ons vernieuwde beleid.

Voor niet gesteriliseerde teefjes gold al een aangepast beleid.
(Staartje 5-03-2019)

Ons beleid inzake algemene gezondheid van de hond is bijgesteld. 

We houden voortaan de ontlasting nog beter in de gaten. Bij twijfelachtige “kwaliteit” krijgt u een app evt. met foto. Als het de volgende keer/dag niet is verbeterd, gaat de hond in ‘n separaat uitlaatprogramma en zoeken we contact met u voor overleg. 

Ons advies zal altijd zijn: overleg met uw dierenarts. 

Onze adviezen voor bvb. preventieve medicatie komen tot stand in overleg met dierenartsen van de Waalsprong in Lent. Wij gaan echter nooit op de stoel zitten van ‘n dierenarts.

We nemen onze verantwoordelijkheid naar de gasthonden serieus, dat heeft u ook al gemerkt. Binnen onze service doen wij wat we kunnen aan zorg, preventie, ontsmetting en reiniging in en om het huis en bij het transport.

Als we dergelijke “strijd” net als nu gezamenlijk blijven aangaan waaien de beestjes nog lang en gelukkig uit.Update 4 maart en afsluiting van dit onderwerp: 

Eigenlijk hebben alle baasjes het gerezen gezondheidsprobleem voortvarend aangepakt. Dan merk je ook de verschillende benaderingen van Dierenartsen. Ook onze verantwoordelijkheid nemen we uiterst serieus en treffen alle maatregelen die nodig zijn. Dit “staartje” sluiten we hierbij af maar komen binnenkort met een nieuw bericht over het toekomstig beleid op dit soort punten. Het blijft wenselijk dat u samen met uw Dierenarts bekijkt hoe dit voor uw hond het best kan worden aangepakt.

(Staartje 1-03-2019) Dit bericht wordt tot en met dinsdag 4 maart geactualiseerd. Daarna wordt het afgerond. Dank voor ieders medewerking.

Ontlasting van de honden.

Al meerdere malen schreven wij over de wenselijkheid ontlasting van uw hond te controleren. Dat zegt namelijk veel over de hond maar u ziet dan ook eerder als er bvb. diarree is. Dergelijke slechte ontlasting komt nog al eens voor bij elke hond, en hoeft geen probleem te betekenen. Bij de honden die door ons geconstateerde slechte ontlasting (diarree) hadden hebben we dat doorgaans aan u gemeld.

Nu bij een van de honden Giardia geconstateerd is, moet er beslist gehandeld worden:

Neem contact op met uw dierenarts voor overleg want:
-Het is dringend gewenst uw hond te laten testen op Giardia en een behandeling te starten als daar aanleiding voor is.
-Alle honden die via/bij ons met elkaar in contact zijn moeten per direct een basisbehandeling krijgen tegen Giardia. Daar is een kuurtje voor.
-Benches en slaapmatjes moeten steeds afdoende gereiningd worden. Ook de “broek” van de hond (kont en achterhand) moet een paar dagen worden schoongehouden.

Laat u door uw dierenarts informeren over deze, ook preventieve, behandelingen. Wacht er echter niet te lang mee.

Voor de honden die wij op dit moment in vakantieopvang hebben starten wij per direct een preventieve behandeling. Voor de benodigde medicatie sturen we u een Tikkie of banknummer.

Belangrijk is nog het gewicht van uw hond te weten dus geef dat even aan ons door als dat lukt.

Deze actuele problematiek zal wel per direct gevolgen hebben voor honden waar wij, ook in de toekomst, diarree bij constateren. Wij zullen eerder en duidelijker bij u aan de bel trekken en veel minder lang wachten met maatregelen. Als er iets opvalt nemen we direct contact met u op voor overleg, zodat we samen kunnen bekijken wat te doen. Maar ook opnieuw willen we u vragen melding te doen van slechte ontlasting bij uw hond.

Paniek is in het geheel niet nodig, snel en juist handelen wel.(Staartje 29-11-2018)

Om organisatorische redenen, kosten en tijdsdrukte van de haal en brengservice, zijn de Uitwaaiers vanaf 1 januari 2019 genoodzaakt enkele (beleids)wijzigingen door te voeren. Voor ‘n enkeling kan dat een kleine prijsverhoging tot gevolg hebben.

Wandelkaarten alleen nog verkrijgbaar per:
10 stuks € 130,= (dus per wandelkaart verhoging van € 1,=)
20 stuks € 240,= (dus per wandelkaart geen verhoging)

Dagkaarten alleen nog verkrijgbaar per:
10 dagkaarten € 165,= (geen prijverhoging)
20 dagkaarten € 300,= (geen prijsverhoging)

Alle honden die op wandelkaarten van onze service gebruik maken worden voortaan gehaald voor de grote ochtendwandeling, en na deze wandeling ook weer thuis gebracht. Vaak gingen honden, om diverse redenen, eerst nog met ons mee naar huis en dat kunnen we helaas niet meer doen. Uitzondering hierop zijn de uitlaathonden die duidelijk binnen de grenzen van Beuningen, Winssen en Ewijk wonen. Dat wordt afzonderlijk met u gecommuniceerd.

Hoewel onze uitlaatservice kleinschalig van karakter blijft is het door drukte met enige regelmaat toch nodig om 2 uitlaatrondes te doen. Het kan betekenen dat wij uw hond in dat geval later ophalen’. U krijgt daarvan de avond te voren een app-je.(Staartje 26-11-2018)

Betaling voor de aankoop van onze servicekaarten:

Om administratieve redenen kunnen onze servicekaarten voortaan alleen nog via de site bij Tarieven (paylinks) of via onze bankrekening NL 47 ABNA 0456870490 worden betaald. We kunnen u ook een zg. Tikkie sturen waarmee u direct een overeengekomen bedrag via Ideal kunt betalen.

Op het moment dat uw laatste kaart in zicht komt sturen wij u een Tikkie. Controle op het afschrijven van de kaarten kunt u op uw persoonlijke pagina blijven volgen.