plaatsing

van nieuwe honden is
momenteel niet mogelijk

Ook inschrijven heeft momenteel geen zin. Op Facebook en het infoblok op onze site kunt u zien als er weer plaats is.