OPROEP WEILAND VOOR DE UITWAAIERS!

ATTENTIE: met dank aan alle likers, delers en tipgevers: Inmiddels is de oplossing gevonden en is verder delen niet nodig!

Over de macht van de onzin zullen we het maar niet hebben maar voor De Uitwaaiers is er in elk geval een probleem op te lossen.

Ons fantastische speelveld en uitlaatterrein is in deze natte wintermaanden een groot baggerveld. Regen, rivierklei en ravottende honden maken in korte tijd het veld onbegaanbaar. Wij wijken dan uit naar een ander fantastisch Waalstrand bij Ewijk/Winssen…

Vandaag een boze Boswachter die ons, met een vette waarschuwing, nog net een bekeuring bespaarde.

Om kort te gaan:

De Uitwaaiers zijn DRINGEND op zoek naar een weiland waar we van 1 oktober tot 1 april onze roedel kunnen laten spelen.

Wie heeft zelf, of familie, vrienden, kennissen of andere relaties, die mogelijk een weiland ter beschikking hebben voor ons doel? 50 x 50 meter is al heel aardig, groter nog aardiger!