Ongewenst gedrag?

Onze feestelijke hondenspeeltuin is vrijwel dagelijks dikke pret voor alle honden en we doen er ons werk met liefde en plezier. Via onze beeld-appjes krijgt u af en toe ook een indruk van de pretletters, waarbij het verschil in activiteit per hond groot kan zijn. De een gaat compleet los en een ander vindt het wel best en mijdt de druktemakers.

Natuurlijk hebben we af en toe te maken met ongewenst gedrag van ’n individuele hond. Op zich heel normaal en veelal goed aan te pakken, maar soms zijn er gevallen waarbij dit gedrag redelijkerwijs niet te corrigeren is of zelfs toeneemt. Het betreft dan voornamelijk zeer storend gedrag als b.v. veelvuldig blaffen en extreem rijden op andere honden.

Alsmaar te moeten corrigeren en ingrijpen, geeft bij zowel de roedel als bij het team erg veel onrust en ergernis. Er mag heus wel eens iets gebeuren en tot op zekere hoogte laten we het de honden vaak zelf uitzoeken, maar wij dienen wel te zorgen voor een veilige situatie voor álle gasten. Verzorging, aandacht en bescherming behoren tot ons dagelijks werk en helpt de honden aan het feest dat ze verdienen, maar we laten niet gebeuren dat “verstoorders van de openbare orde” die pret proberen te drukken.

Hoewel niet altijd succesvol, proberen we soms bepaalde honden apart in één van de vakken te plaatsen met “gelijkgestemde” gasten om problemen te voorkomen. 

Het lijkt ons goed voorkomende gevallen eerder met u te delen, zodat u weet wat er speelt. Bedenk dat er een significant verschil is, tussen ’n hond in de thuissituatie of in ’n drukke roedel waar alles vrij rondloopt. Bijzonderheden melden we in beginsel op uw pagina, of hoort u wat er speelt wanneer we u treffen bij de h-a-h service of per app. Schrikken is dan helemaal nérgens voor nodig, wel zoeken naar een oplossing in overleg met u.

Corrigeren en tijdig ingrijpen behoort beslist tot onze taken, maar het opvoeden van de honden is in een drukke dagelijkse roedel onmogelijk en zou ook niet goed zijn.