nieuwsbrief februari ’22

Prijsaanpassing servicekaarten:

Vooropgesteld: onze service en flexibiliteit blijft natuurlijk bestaan! Maar we zijn genoodzaakt een prijsverhoging door te voeren op de dag kaarten vanaf 1 april…

Servicekaart (incl. eetservice)komt dan op:
€ 17,00 “hond1”.
€ 28,00 “hond2”.
Logeerkaart (vol pension) blijft op:
€ 20,00 “hond1”.
€ 34,00 “hond2”.

 

Motivatie: Enige tijd na de fantastische en door sympathisanten gedragen upgrade van Hondenheuvel, is gebleken dat er naast inmiddels gerealiseerde verbeteringen, toch nog enkele noodzakelijke en gewenste voorzieningen nodig zijn. Beslist nog een forse investering, die we mede door deze prijsverhoging mogelijk kunnen maken.

In de eerste plaats voor het welzijn van onze dagelijkse gasten op het terrein, de transportveiligheid van de HAH service en de werkbaarheid van ons team, realiseren we de volgende verbeteringen;

>Trottoir-betegeling: rond de blokhut om in regentijd de enorme overlast van modder in en rond de blokhut te beperken.

>De honden “wasstraat”: waar we de meeste honden 2x per dag zo schoon mogelijk proberen te spoelen, droogblazen en voorzien van badjassen.

>Onze bus: voorzien van een veiliger professioneel bench-interieur.

>Plaatsen brede stalen toegangspoort: ter voorkoming van schade in en uitrijden met daarnaast ’n gebruiksvriendelijker publiekspoort.

Geldigheid van servicekaarten:

Om de inschrijving van uw hond geldig te houden is het nodig dat deze gemiddeld 2 x per maand bij ons in service komt. Dit om te voorkomen dat we, zoals recentelijk gebeurde, te veel lege plekken krijgen, terwijl andere gasten van de wachtlijst niet terecht kunnen.

Geldigheid:

koopt u 10 kaarten, dan zijn deze tot 5 maanden na aankoop geldig.
koopt u 20 kaarten, dan zijn deze tot 10 maanden na aankoop geldig.

Resterende kaarten komen zonder restitutie te vervallen. Eigenlijk was het altijd al zo, maar we hebben nooit gehandhaafd.Tot slot: er is een voorlopige stop op aanname van nieuwe honden. We zitten meer dan vol en willen kleinschalig blijven terwijl het aanbod groot is.