Hondenheuvel

Uniek project van Zorgroep Maas en Waal in samenwerking met Uitlaatservice De Uitwaaiers.

 

Ontwerp plan “Hondenheuvel”.

Aan de noordzijde naast de laagbouw van ZMW Waelwick, is een stukje grasland waar geen gebruik van wordt gemaakt. Vroeger waren er wel schapen en dergelijke maar het staat al geruime tijd leeg.
“de Uitwaaiers” willen graag dat veldje gaan gebruiken als uitlaat en speelterrein voor groepjes honden.

Daartoe hebben we een plan gemaakt waarbij wij het nuttige en het aangename met elkaar willen verenigen.

Als de Uitwaaiers daar 2 tot 3 keer per dag met een groepje honden verblijven. Compleet met toezicht/begeleiding betekent dat tevens leuke mogelijkheden voor de bewoners binnen handbereik.

Vooropgesteld: het zal nooit ontaarden in een blafcircus dus op een enkele blaf na is er absoluut geen overlast

Gezien onze achtergronden en brede ervaring in de zorg hebben wij de volgend interactieve mogelijkheden voor kleine of grotere activiteiten

Activiteiten:
Hierbij denken wij in elk geval aan:
• Een “eettafel” waar de bewoners brokjes of ander lekkers kunnen aanbieden aan de honden. Strak langs het pad waar de bewoners wandelen. Er komt hiervoor een veilige voerplek.
• Een “troetelbankje” met puppy ren, waar bewoners veilig honden kunnen voelen en aaien. Eveneens tegen het pad aan.
• En “hond op schoot” waarbij wij met ’n hond bezoekjes aan bewoners brengen. Dit is in een programma maar ook spontaan of op afroep te regelen.
• Algemeen is er dan het spelen en stoeien van de honden van dichtbij of verderaf te volgen.

Er zal elk moment worden gewerkt aan het schoon en op orde houden van het terrein en afvoeren van welk vuil dan ook. Het maaiwerk blijft door de ZMW gebeuren.

Het terrein wordt in principe bij alle weersomstandigheden gebruikt.

Voorzieningen en aanpassingen:
De belangrijkste aanpassing op voorhand is het verbeteren van de huidige afzetting en het hekwerk. In elk geval zodanig dat de honden te aller tijden niet zelfstandig buiten de afrastering geraken.

Dan is er een verbetering aan de huidige toegangspoort noodzakelijk zodat deze ook makkelijker en veiliger kan worden gebruikt. Sleutels zijn altijd ook beschikbaar voor divers personeel of management van ZMW.

Beslist gewenste aanpassing is het plaatsen van een houten optrekje een soort Dug-Out voor de begeleiders en er worden twee hondenhuisjes geplaatst. Alle houten optrekjes worden groen geschilderd.

Tevens is er gewenst een halfhoge toegangspoort aan de straatkant teneinde altijd daar met de honden binnen te komen of weg te gaan. Steeds met de honden door de gebruikelijke toegangshekken en paden is geen optie.

 

Kosten:
Er zijn natuurlijk kosten gemoeid met de inrichting van het terreintje. Na het maken van een begroting willen we kijken of er buiten ons zelf nog partijen zijn die met onze investering kunnen participeren in de kosten. Bvb. de vrienden van Waelwick en/of via ZMW.

Eventuele huur voor het terrein is wellicht op termijn bespreekbaar en de hoogte of haalbaarheid is afhankelijk van de totale exploitatie.

Stappen:
Als er kordate stappen worden ondernomen richting de juiste personen, kan er snel worden gewerkt en worden geprofiteerd van de geboden mogelijkheden.

Stap 1
Bespreking van het plan met Thea van Husen.
Stap 2
Aanvragen bij de juiste manager van toestemming voor de uitvoering van het plan.
Stap 3
Begroting en financiering op papier zetten. Bespreken met betrokkenen.
Stap 4
Bij akkoord op alle punten starten met inrichting van het terrein.
Stap 5
In gebruik nemen.

Project Hondenheuvel uitvoering.

Hondenheuvel is een fantastisch project, om naast de uitbaters, met enkele vrijwilligers te gaan draaien.
Er is dus altijd een begeleider van de Uitwaaiers bij die de honden kent en ze de baas is.
Ingeval vrijwilligers worden ingezet zullen deze ook door de begeleiders van de Uitwaaiers worden aangestuurd en begeleid..

In principe kan elke vrijwilliger die met honden wil werken aanhaken en vrijwel alle voorkomende werkzaamheden kunnen door ook hen vrijwilligers worden gedaan.

Dus ook het “hond op schoot” onderdeel, de “puppenren” en de evt. zorghonden, die afzonderlijk worden behandel.
De vrijwilligers worden door ons geïnstrueerd en getraind in de omgang met de honden.
Het kan zijn dat wij aanvullend stageplaatsen gaan invullen.

Regie en uitvoering van “Hondenheuvel” is in handen van uitlaatservice de Uitwaaiers, in nauwe samenspraak met ZMW.

Uit te voeren voorbereidingen:

Bij binnen poort een puppenren
Alle gaas in de grond en bevestiging renoveren
Grote gaten opvullen met grond en evt puin.
Dugout van tuinhout waarin zitplaats voor 3 medewerkers en 2 benches,
Op het terrein komen enkel met leuke hekjes afgezette separatieruimtes.
Op 2 plaatsen (op de hevels) honden afdakjes (verplaatsbaar) van tuinhout. Hierin passen 2 grote benches en ’n grote hond.

Begroting:
Omheining en toegangspoorten.
Grondpennen voor gaasbevestiging € 500,=
Overige gaas benodigdheden € 200,=
Poort wegzijde € 250,=
Poort tuinzijde € 200,=
Klein materiaal € 100,=
Onvoorzien € 250,=
Hulp bij uitvoering/ ZMW / vrienden verzorgd dit
Totaal € 1.500,=

Voorzieningen bewoners en Uitwaaiers materiaal.
Dugout begeleiders € 400,=
Hondenafdak 2 stuks € 400,=
Puppenren € 200,=
Voedervoorziening € 150,=
Ondersteunend materiaal € 200,=
Onvoorzien € 150,=
Door de uitwaaiers
Totaal € 1.500,=

 

Aanvullende informatie over project “HONDENHEUVEL”

Publiciteit:

Het is een schitterend project ook voor het behalen van een flinke publiciteit. Hoe gaan we dat aanpakken?

Mijn idee is: Opening/in gebruik name gezamenlijk persbericht ZMW / De Uitwaaiers .

Ik kan indien gewenst persbericht schrijven maar misschien wilt ZMW dat via de hun gebruikelijke kanalen doen.

Is er een vast protocol/woordvoerder voor wat betreft contact met de media?

Media en sociale media kanalen volop benutten. Bij de uitwaaiers komt een eigen nieuwspagina “Hondenheuvel” .

Ingebruikname:

Openingsmoment mogelijk door belangrijke persoon (of mensen uit doelgroep) uit zorggroep of gemeente.

Vrijwilliger: De uitwaaiers gaan vrijwilligers werven en begeleiden voor specifiek hondenheuvel

ZMW wellicht vrijwilligers werven of inzetten voor specifiek  het ZMW gedeelte.

Stageplaatsen: de uitwaaiers gaan mogelijk stageplaatsen invullen via bvb helicon

Voorzieningen:

Bijvoorkeur direct maar evt op termijn de mogelijkheid bekijken te voorzien in een water en elektra voorziening op het hondenheuvel terrein.