codeslot

Zorgvuldig gebruik van het codeslot voorkomt extra maatregelen en ongeoorloofde toegang!

Code ingeven:

Kies midden op het slot, van links naar rechts de dag-code.
Schuif het open en ga naar binnen.
Doe het achter je weer op slot en verdraai de code.
Deze procedure ook bij vertrek, maar dan de code van rechts naar links.
Ook weer op slot en de cijfers verdraaien.

De actuele dagcode wordt per app wordt toegestuurd. Codes doorspelen aan derden is niet toegestaan!