Bowie1805

   >>Staartjes<<

Dit is uw persoonlijke pagina tevens bevestiging van uw inschrijving. Op deze pagina wordt de aankoop en de afschrijving van aangekochte kaarten bijgehouden en bijzondere afspraken of nieuws vermeld.Inmiddels kennis gemaakt en dat gaat goed komen met Bowie hoor. als ie komt alleen eten mee geven verder niets nodig. We gaan een van jullie nummer gebruiken voor het sturen van foto of film, of als er bijzondere vragen of situaties zijn.10-06-2020 Aankoop 10 “DAG”kaarten

Afgeschreven op: 12-06 / 13-06 / 14-06 / 15-06

Nog geldige kaarten: 6Naam: Jochem de Haardt

E-mailadres: jochem_haardt@hotmail.com

Naam en ras van de hond: Bowie / onbekend

Reu of Teef: REU

Gedrag van de hond in het algemeen : Lief , speels, goed met andere honden

Informatie over de hond: kan en/of mag loslopen, is vaker door anderen uitgelaten, heeft alle verplichte entingen gehad, is behandeld tegen kennelhoest

Geboortedatum hond: 10 december 2019

Vanaf welke datum wilt u uw hond onderbrengen?: 12 juni 2020

Naam en telefoonnummer van uw Dierenarts: Kwint / 0246415757

Adresgegevens waar de hond woont: Kwartelstraat 1, 6601CE, wijchen

Naam en tel. 1e contactpersoon:: Samantha, 0626430010

Naam en tel. 2e contactpersoon: Jochem, 0617890044

Naam en tel. BGG (evt werkgever) Indien mogelijk.:

Chipnummer hond: 642090000194891

 Hierbij verklaart “de Uitwaaiers” dat zij 1 huissleutel van u op dd:  XX  heeft ontvangen of al in bezit had, en verklaart tevens dat zij deze sleutel;

  • niet zal dupliceren*
  • niet zal voorzien van adres.
  • niet zal afgeven aan derden.
  • zorgvuldig zal bewaren.
  • in elk geval bij zich draagt op de dag(en) waarop de hond uitgelaten moet worden.
  • alleen zal gebruiken ten behoeve van het uitlaten van de hond.
  • onmiddellijk terug zal geven als de eigenaar hierom vraagt, waarna deze verklaring automatisch beëindigd wordt tenzij andere afspraken gaan gelden.
  • alleen voor dat gedeelte van de woning gebruikt welke nodig is voor het ophalen, thuis brengen en eventueel verzorgen van de hond.

Bij verlies of diefstal van de huissleutel zal “De Uitwaaiers” de eigenaar hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.

  • “De Uitwaaiers” kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg hiervan.

Als uw hond mee gaat in onze uitlaatservice en u (of een vervanger) bent daarbij niet thuis, dan is het nodig dat wij een sleutel van uw huis hebben.* Deze huissleutelverklaring vervangt eventuele eerdere versies, wordt niet meer in papieren vorm uitgereikt en staat vanaf 20 februari 2020 op uw per persoonlijke pagina. Bij teruggave van uw sleutel vragen wij u dit te bevestigen of een handtekening te zetten op een geprinte versie.

 

 

DD. terugontvangen sleutel

Naam en handtekening van de ontvanger: