Bosstrook Hondenheuvel

Hoi Niels, wij hopen dat jij als makelaar, ons op weg kunt helpen om onderstaand te realiseren. Wellicht heb jij tips, of zelfs ingangen bij de gemeente Beuningen om ons wat richting te geven over een juiste aanpak.

Onderstaand spreekt voor zich, maar we weten niet of dit de goede manier is als we dit op deze manier naar de gemeente sturen (maar dan per brief). Geacht college,

In samenwerking met de Zorgroep Maas en Waal en uitlaatservice de Uitwaaiers uit Ewijk, is ten noorden van de laagbouw aan het Schoolpad in Ewijk, een hondenspeelveld gerealiseerd. Hondenheuvel, zie lichtgroen omlijnde gebied. 

Sinds juni 2018, worden op dit geheel omheinde veld enkele uren per dag, honden uitgelaten door de Uitwaaiers. Op voorwaarde van de Zorggroep, is een actief programma opgesteld, waarbij bewoners (ouderen met dementie) en honden met elkaar in contact kunnen komen. Enerzijds op het veld zelf, maar anderzijds ook langs het veld, om de woningen heen, en onder normale omstandigheden gaan de honden ook op bezoek bij de bewoners in de woningen. Daarnaast is de beplanting rond de woningen aangepast zodat ook bij minder goed weer de bewoners kunnen genieten van het hondenspel.

Inmiddels is het grote succes wel gebleken, maar nu even beperkt door de Corona perikelen.

Aan de noordkant van dit veld is een afwateringssloot waarlangs ook een brede strook bos loopt. Zie geel omlijnde gebied.

Wij willen hierbij aan de Gemeente Beuningen vragen of het bespreekbaar is, om in de vorm van pacht of huur, een strook van 4 meter diep maar over de volle breedte (zie situatietekening) van het veld, bij dit project te betrekken. Wij zorgen dan zelf voor een veilige, afdoende, afrastering waar de honden nooit overheen kunnen. Wij zorgen tevens voor onderhoud aan deze groenvoorziening. Tussen Hondenheuvel en de bosstrook zullen enkele poorten worden geplaatst.

De uitbreiding is wenselijk, om over een ruimer terrein te kunnen beschikken zodat op meer momenten, en ook bij slecht weer en in de winter, het terrein ten volle kan worden gebruikt. Dit betekent tevens zomer en winter meer mogelijkheden voor de bewoners.