Beperking uitlaatgebied Loonse Waard

Nieuwsbrief April 2019

2 zeer belangrijke punten en een oproep!

 

Jarenlang wandel en uitlaatplezier in de Uiterwaarden van de Loonse Waard staat ernstig onder druk en is feitelijk binnenkort (8 mei) slechts beperkt mogelijk.

Er zijn door gemeente Wijchen alle mogelijke, vooral dubieuze, motieven verzonnen om tot deze stap te komen. Er is gesuggereerd dat de Bevers worden bedreigd door honden, zo ook de dagjes mensen, vissers en jagers…

Er zal een zeer beperkt gebied worden gereserveerd als losloopgebied. Dat is echter een wassen neus omdat dagrecreanten, vissers en wie weet ook de koeien, toegang blijven houden waardoor er van loslopen voor veel honden geen sprake meer zal zijn. De maatregel is een verkapte manier om honden geheel te weren… Zo lijkt het ons althans.

Belangrijkste aanleiding van deze ontwikkeling is echter (en dat is ook bekend) de houding en het optreden van een aantal uitlaatservicegroepen, richting onder anderen de pachter van het gebied.

Wij staan compleet machteloos tegenover dit besluit en moeten feitelijk wijken. Zelf zijn wij met vele anderen van mening dat de meeste honden uitlaters juist als een soort bewakers en ploggers het gebied op orde hebben gehouden.

Er wordt dagelijks een onmetelijke klerezooi achter gelaten door dagrecreanten en meer dan eens ruimen wij daar grote stukken van op. Er zal naar verwachting nu een vuilnisbelt ontstaan zoals langs meer recreatiegebieden.

Ook voor de boer die zijn koeien daar laat grazen zijn wij extra ogen geweest voor wat betreft het welzijn van zijn dieren. Als de dieren door wat ook bedreigd werden of ziek aandeden hadden we daarover contact met de boer.

Ja er zal best wel eens een baasje of hond in de fout zijn gegaan… Maar het merendeel is het gebied goed gezind en het beveraantal is ondanks de aanwezigheid van honden zo explosief gegroeid dat ik vrees voor afschieten binnen afzienbare tijd.

Echter we zijn met een aantal goed willende, een roepende in de woestijn.Dan is nog een ernstige en zeer vervelende ontwikkeling.

We worden in dat gebied namelijk steeds vaker bedreigd/belaagd door in elk geval één wolfshond van een vrouw waar we jaren in goede harmonie mee opgelopen hebben, maar die haar eigen hond toenemend niet meer onder controle heeft. Het is inmiddels zo erg geworden dat ze de hond momenteel als een soort wapen inzet en wij ons bedreigd voelen en onze honden bedreigd zien.

We hebben geen flauw idee wat de vrouw bezielt dit zo te doen maar aan een oplossing wenst ze in het geheel niet mee willen werken. De oorzaak legt ze bij ons en anderen neer. Ook trapt mevrouw inmiddels fors om zich heen en lijkt met inschakeling van anderen een hetze tegen ons te zijn begonnen. De eerste dreigmail alsmede lasterpraat is al binnen en het app stalken is begonnen.

Hoewel de actie van mevrouw om onbegrijpelijke redenen puur tegen ons lijkt te zijn gericht, willen nog even onderstrepen dat de situatie met die mevrouw zeker geen toevallige ordinaire ruzie is tussen hondenuitlaters. Wij zijn beslist ook niet uit op kwaadsprekerij richting die mevrouw.

Wij hebben onze handen vol aan andere dingen. Derhalve kunnen en gaan we de strijd absoluut niet aan. Wel kijken we nog of er juridische mogelijkheden zijn,

We zijn naarstig op zoek naar alternatieve gebieden, interessante losloopgebieden en/of al dan niet zelf gehuurd terrein. Kopen lijkt geen optie.Onze uitlaatservice blijft alle gasthonden veilig en volwaardig uitlaten en verzorgen laat dat duidelijk zijn. Maar we vragen u een beetje met ons mee te kijken.

We zijn op zoek naar een geschikt terrein en willen ook u vragen om te helpen zoeken naar een wei of bosschage van minimaal 75 x 50 meter wat we kunnen huren voor ons doel. En als er een huisje op zou staan zou dat nog mooier zijn..

Wie weet heeft u familie, vrienden, kennissen, zakenrelaties of collega’s die beschikken over het gewenste terrein. Wij houden ons aanbevolen.

Hoe eerder er een andere oplossing is hoe liever we het hebben.

Voor vragen en/of opmerkingen weet u ons te vinden.

 

Klik hier voor nieuwsbrief november 2018