Bea0905

Nieuwsrubriek klanten; STAARTJES<<

 

 

Hierbij je persoonlijke pagina. Zaken aangaande jou en je hond(en) worden hier op bijgehouden. In de reeds bestaande groepsapp worden snelle en algemene berichtjes gecommuniceerd met alle vrijwilligers tegelijk.

Wij doen ons stinkende best goed en tijdig te communiceren. Dat lukt soms niet of niet op de juiste manier, doordat wij dagelijks onder druk (en drukte) staan door onze omstandigheden en vaak snel moeten overschakelen naar andere dingen.

We zijn blij met wie je bent en wat je voor ons doet en we hopen in goede samenwerking een groot succes te maken van project Hondenheuvel.   

Naam: Bea Beijers

E-mailadres: beijersb@telfort.nl

Telefoon: 0614-831751

Naam en ras van de hond: Soof/mix Corky-border Collie

Gecastreerd of gesteriliseerd : JA, Teef

Gedrag van de hond in het algemeen: Normaal en enthousiast

Informatie over de hond: kan en/of mag loslopen, is vaker door anderen uitgelaten, heeft alle verplichte entingen gehad, is behandeld tegen kennelhoest

Geboortedatum hond: 30 juni 2018

Zijn er al data of tijden waarop u uw hond wilt onderbrengen? Is bekend

Naam en telefoonnummer van uw Dierenarts: BLOOMBIRD BEUNINGEN

Uw adres gegevens en het adres waar de hond woont: Lagunesingel 136 Beuningen

Naam: Bea Beijers

E-mailadres: beijersb@telfort.nl

Telefoon: 0614831751

Naam en ras van de hond: Soof/mix Corky-border Collie

Gecastreerd of gesteriliseerd : JA, Teef

Gedrag van de hond in het algemeen: Normaal en enthousiast

Informatie over de hond: kan en/of mag loslopen, is vaker door anderen uitgelaten, heeft alle verplichte entingen gehad, is behandeld tegen kennelhoest

Geboortedatum hond: 30 juni 2018

Zijn er al data of tijden waarop u uw hond wilt onderbrengen?: Is bekend

Naam en telefoonnummer van uw Dierenarts: BLOOMBIRD BEUNINGEN

Uw adres gegevens en het adres waar de hond woont: Lagunesingel 136 Beuningen 

Onder voorbehoud van schrijffouten of juridische onvolkomenheden.

Bea,

Dank je wel voor je bericht en voorstel. Het getuigt in elk geval van initiatief en belangstelling. Zoals jij het nu voorstelt kunnen we het echter niet doen.

Want en maar…

Want:
We zochten vrijwilligers en het is voor ons zomaar niet op te brengen deze te betalen los nog van het basisprincipe van “vrijwilliger”.

Door de forse drukte (en druk) van de afgelopen vakantieboekingen in combinatie met de beperkingen van Jeroen, moesten wij echter wel een oplossing vinden en zijn daarom met het “betaalvoorstel” gekomen, echter voor alleen die vakantie periode….

We waren zeker blij dat je hierop in ging. De twee nog geplande dagen in deze week betalen we je nog gewoon zoals overeengekomen maar dan is dat deel afgesloten.Maar:
Ja…. we zijn hartstikke blij met je en we kennen je enthousiasme en inzet…. en jazeker willen we graag verder met je en hebben het volgende voorstel:

Een “vrijwilliger die coördinerende taken” doet kan volgens wettelijke regelingen in aanmerking komen voor een z.g. “Vrijwilligers vergoeding. Dat is een boekhoudkundig verantwoorde vergoeding.

Het gaat om een vergoeding van maximaal € 170,= per maand. Hieronder verder toegelicht. Op dit punt laten we ons overigens leiden door de adviezen van een vrijwilligersmanager van een groot ziekenhuis.

Als dit in orde komt en we zijn het eens, dan mogen de anderen ook weten dat jij vanwege coördinerende taken vrijwilligersvergoeding krijgt. Scheve gezichten en achterklap worden zo voorkomen, of kunnen we hiermee op z’n minst pareren.

Toelichting en voorstel:

Wettelijke vrijwilligersvergoeding, welke we van toepassing willen laten zijn.

De vrijwilligersvergoeding (ook wel bekend als vrijwilligersregeling) is in principe geen vergoeding voor het doen van vrijwilligerswerk (wij gaan dat wel als zodanig aan je betalen). Het is een vergoeding van alle door de vrijwilliger gemaakte onkosten in verband met zijn vrijwilligerswerk, dus inclusief bijvoorbeeld reiskosten en vergoedingen in natura. Om in aanmerking te komen voor deze regeling mogen de maximale bedragen van € 170 per maand en € 1.700 per jaar niet worden overschreden.

Het grote voordeel van deze regeling: Zolang deze bedragen niet worden overschreden, hoeven zowel vrijwilligersorganisatie als vrijwilliger deze onkosten niet aan te tonen. Zij hoeven hiervoor geen administratie bij te houden, dus geen bonnetjes of urenadministratie, en de ontvangen bedragen hoeven zij ook niet door te geven aan de Belastingdienst.Voorstel aan Bea:

Gemiddeld door het jaar heen betalen we je € 40,= per 4 dagdelen voor het uitvoerende/coördinerende werk op Hondenheuvel van de Uitwaaiers. Wat ons betreft betalen we je automatisch per bank/week uit maar kan ook contant per kas.

Bij minder dagdelen krijg je minder dagdelen betaald. Bij meer dagdelen zoals bij bijzondere momenten of drukte zoals vakantie, krijg je meer dagdelen betaald totdat de maximale wettelijke vergoeding van € 1.700 op jaarbasis is bereikt. Op beider initiatief kan meer of minder worden gewerkt bvb. of als het bij ons erg rustig is, of als jij een reden hebt om niet te komen. E.e.a. in goed overleg.

De taken worden wat diverser voor je, en behalve op het veld en op het thuisterrein willen we je inwerken bij de haal en brengservice van alle honden. Dat kan van groot belang zijn bij calamiteiten.

Hoe de toekomst er voor ons allemaal uitziet weten we natuurlijk niet, maar deze overeenkomst met jou, voor één jaar geldig, kan zich op termijn en bij wederzijdse tevredenheid nog wel eens gaan uitbreiden.

Er is waarschijnlijk een (strikt juridische) verplichting voor het opstellen van een vrijwilligerscontract. Daar hoor je dan binnenkort ook meer van.

Als jij je kunt vinden in ons voorstel dan kunnen we hiermee direct starten, terwijl we spoedig de administratie hieromtrent afronden. De overeenkomst kan dan ingaan per woensdag 14 augustus 2019 of zo spoedig mogelijk daarna.

Hartelijke groet,

Margot en Jeroen