antwoord

…op onze brief en weergave eerder gesprek.

 

Aanwezig bij het gesprek: hr. J. Hilhorst en mevr. M. Hilhorst-Linders, bewoners Klaphekstraat 1a, 6644CK  Ewijk

  • Pieter Ooosterhout, lid parochiebestuur H. Johannes XXIII
  • Jan Roelofs, lid parochiebestuur H. Johannes XXIII

In het kort is door Pieter de toekomstige situatie geschetst: Eind juni 2021 is de laatste dienst in de kerk in Ewijk. Pastorie, kerk en woning worden in de tweede helft van 2021 waarschijnlijk verkocht aan Stichting Meander. Deze stichting vangt jongeren op die enige hulp nodig hebben. De pastorie zal gebruikt gaan worden voor bewoning  door de eigenaren en kinderen die opvang behoeven. De kerk zal waarschijnlijk gebruikt gaan worden voor begeleid wonen van 18+ jongeren. En de woning aan de Klaphekstraat is bedoeld voor bewoning door personeel van de Stichting.

Dhr. en mevr. Hilhorst geven aan graag te blijven wonen, zeker omdat zij als bedrijf o.a. op die plaats een hondenopvang hebben. Om die reden is het voor hen ook niet makkelijk een andere woning, liefst in het buitengebied, te vinden. Pieter adviseert hen eens te bellen naar makelaars in de regio. Misschien dat zij een oplossing weten.

In het overleg tussen het parochiebestuur en Meander zullen Pieter en Jan aangeven dat de wens van de huidige bewoners is om voorlopig daar te blijven wonen. Meer kan er ook niet toegezegd worden, ook al omdat na verkoop Meander de partij is waarmee fam. Hilhorst van doen heeft.

Als er in het overleg met Meander belangrijke stappen gezet worden die te maken hebben met Klaphekstraat 1a zullen we dhr. en mevr. Hilhorst op de hoogte houden.

Parochiebestuur H. Johannes XXII