AAA sjabloon nieuwe pagina

Attentie! Op al onze service zijn de >>algemene voorwaarden<< van toepassing!

Nieuwsrubriek; >>Staartjes<<

Dit is uw persoonlijke pagina tevens bevestiging van uw inschrijving. Op deze pagina wordt de aankoop en de afschrijving van aangekochte kaarten bijgehouden en bijzondere afspraken of nieuws vermeld. We gaan het tel. nummer van de eerste contactpersoon gebruiken voor het sturen van foto of film, of als er bijzondere vragen of situaties zijn.

De exacte dag/datum vanaf wanneer de hond bij ons in service kan hoort u spoedig.In deze galerij komen later foto’s van jullie hond bij de Uitwaaiers.Graag willen we kennismaken met jullie en jullie hond. Dat kan in principe elke dag maar wel op afspraak. Dat is dan op Hondenheuvel aan het Schoolpad in Ewijk. Laat even weten wanneer je wilt komen.INSCHRIJF GEGEVENSVoor de aankoop van kaarten krijgt u vanzelf een betaalverzoek via BUNQ onze bank.

DD:   xx Aankoop XX “DAG of WANDEL” kaarten

Afgeschreven op: XX

Nog geldige kaarten: XXAls wij de hond ophalen en thuisbrengen en daar niemand is, hebben we een huissleutel van u nodig. Onze sleutelverklaring wordt dan ingevuld van toepassing.

 

Hierbij verklaart “de Uitwaaiers” dat zij X huissleutel van u op dd:  XX  heeft ontvangen, en verklaart tevens dat zij deze sleutel;

  • niet zal dupliceren.
  • niet zal voorzien van adres.
  • niet zal afgeven aan derden.
  • zorgvuldig zal bewaren.
  • in elk geval bij zich draagt op de dag(en) waarop de hond uitgelaten moet worden.
  • alleen zal gebruiken ten behoeve van het uitlaten van de hond.
  • onmiddellijk terug zal geven als de eigenaar hierom vraagt, waarna deze verklaring automatisch beëindigd wordt tenzij andere afspraken gaan gelden.
  • alleen voor dat gedeelte van de woning gebruikt welke nodig is voor het ophalen, thuis brengen en eventueel verzorgen van de hond.

 Bij verlies of diefstal van de huissleutel zal “De Uitwaaiers” de eigenaar hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.

  • “De Uitwaaiers” kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg hiervan.


Bij teruggave van uw sleutel vragen wij u dit te bevestigen of een handtekening te zetten op een geprinte versie.