AA sjabloon

Naam hond, geb: 12345
Aankoop 10 dag1 DD: 456 Resterend: 5
Afgeschreven DD: febr: 1/3/5/7+/ mrt:4/5/6/7/15+/21 apr: 5/9+/15+/23
Suppletie totaal; € 16,=
Bijzonderheden:

 

Hyperlink:  Klantpost! Wachtwoord: #Klantpost24#
Hyperlink:  Jaarkalender! Geen wachtwoord nodig!
Hyperlink:  Stremming! Geen wachtwoord nodig!

 

Wat we met u willen delen in het kader van de actie “ongewenst gedrag”. 
Opgemerkt: Kliko doet veelvuldig blaffen en/of rijdt tamelijk veel op andere honden.
Overleg hierover met U: niet nodig of nog niet nodig.
Opmerking:

Attentie! Op al onze service zijn de >>algemene voorwaarden<< van toepassing!

Op deze persoonlijke pagina worden aankoop en de afschrijving van servicekaarten bijgehouden en bijzonderheden  vermeld. Via een groepsapp sturen we jullie soms foto, film of informatie. dd-dd komt xxx voor de eerste keer in service.
 

Als wij de hond ophalen en thuisbrengen en daar niemand is, hebben we een huissleutel van u nodig. Onze sleutelverklaring wordt dan ingevuld van toepassing. 

Hierbij verklaart “de Uitwaaiers” dat zij X huissleutel van u op dd:  XX  heeft ontvangen, en verklaart tevens dat zij deze sleutel;

  • niet zal dupliceren.
  • niet zal voorzien van adres.
  • niet zal afgeven aan derden.
  • zorgvuldig zal bewaren.
  • in elk geval bij zich draagt op de dag(en) waarop de hond uitgelaten moet worden.
  • alleen zal gebruiken ten behoeve van het uitlaten van de hond.
  • onmiddellijk terug zal geven als de eigenaar hierom vraagt, waarna deze verklaring automatisch beëindigd wordt tenzij andere afspraken gaan gelden.
  • alleen voor dat gedeelte van de woning gebruikt welke nodig is voor het ophalen, thuis brengen en eventueel verzorgen van de hond.

 Bij verlies of diefstal van de huissleutel zal “De Uitwaaiers” de eigenaar hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.

  • “De Uitwaaiers” kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg hiervan.